Mar 6, 2024

Statement Provinciale fracties over schrappen trein Enschede-Schiphol

Burgerlid Stijn Hesselink schreef samen met andere partijen in de Provinciale Staten een brief aan NS en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat). Gezamenlijk roepen de fracties op om de rechtstreekse treinverbinding van Enschede naar Schiphol Airport niet te schrappen. Lees de brief hieronder.

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief willen wij, Provinciale Staten van Overijssel, ons ongenoegen uitspreken over het voorgenomen schrappen van de rechtstreekse treinverbinding van Enschede, Hengelo, Almelo naar Amsterdam-Zuid en Schiphol Airport. Met klem verzoeken wij de Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) en onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat om deze voorgestelde verslechtering van de dienstregeling niet door te (laten) voeren. Kortgeleden werd ons duidelijk dat de NS van plan is vanaf 2025 de directe intercityverbinding van Twente met Schiphol te schrappen, door de treinen van Twente naar Den Haag te laten rijden. Dit is de zoveelste grote verslechtering in de dienstregeling tussen Twente en de Randstad van de afgelopen jaren. Twente is de directe en frequente verbinding met Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal eerder al kwijtgeraakt. Daar waar Amsterdam en Schiphol nog via Amsterdam-Zuid rechtstreeks te bereiken was, komt deze mogelijkheid nu ook te vervallen. Dit is een groot nadeel voor mensen, die om welke reden dan ook, baat hebben bij een directe verbinding van en naar Twente. Het gaat om veel meer reizigers dan mensen met een aansluitende vlucht vanaf Schiphol. Het gaat ook om mensen die slechter ter been zijn. Een overstap op Amersfoort zal voor deze mensen extra reistijd betekenen, omdat de drie minuten geen realistische betrouwbare overstaptijd is. De NS geeft aan dat het gaat om een tijdelijke maatregel. Er wordt echter geen zicht geboden wanneer deze maatregel ongedaan wordt gemaakt. Ook blijft het onduidelijk of de crossplatform aansluiting van drie minuten op Amersfoort wordt gewaarborgd, met het risico dat reizigers de aansluiting missen. De voorgestelde maatregel is ook als tijdelijke maatregel voor ons onacceptabel. Daar waar voor veel verbindingen in Nederland wordt gewerkt aan hoogfrequente verbindingen en reistijdverkorting, is de reistijd tussen Twente en de Randstad al jaren niet noemenswaardig verbeterd. De frequentie is slechts op de uiteinden van de dienstregeling marginaal verbeterd. Om dan de rechtstreekse verbindingen één voor één te verliezen is, voor ons als Provinciale Staten van Overijssel, niet acceptabel. Met deze brief ondersteunen wij als Provinciale Staten van Overijssel de inspanningen van de wethouders mobiliteit in de regio Twente en de gedeputeerden van Overijssel en Gelderland voor het behoud van de rechtstreekse treinverbinding Enschede-Schiphol Airport. Dit is namelijk cruciaal voor de leefbaarheid en werkgelegenheid van onze prachtige regio. Immers, elke regio telt!

Met vriendelijke groet,

Provinciale Staten van Overijssel

Sanne Winkels (BBB), Laura Mak (CDA), Tiemen Jan van Dijk (VVD), Margriet Leest (GroenLinks), Emma Peetsma (PvdA), Reinier Mulder (CU), Gerrit Jansen (PVV), Lubbert Talen (SGP), Niek Wetering (D66), Stijn Hesselink (JA21), Herman Kalter (SP), Maryse Wulf (Volt) en Doortje Gühnen (FVD)