Natuur, Landbouw en Platteland

JA21 koestert het platteland en de Overijsselse boeren. Wij verzetten ons tegen bureaucratische natuurregels, zoals de belemmerende Natura 2000-stempels, die de landbouw steeds verder in het nauw brengen. De wolf is een bedreiging voor het platteland en moet worden bestreden. Het verdwijnen van voorzieningen zoals buslijnen en pinautomaten uit onze dorpen moet worden tegengegaan.

JA21 Overijssel wil

  • Geen ruimte voor de wolf in Overijssel. Actieve bestrijding van de wolf is noodzakelijk om Overijssel te beschermen
  • Het kappen van bossen door Staatsbosbeheer door achterstallig onderhoud voorkomen
  • De biodiversiteit stimuleren door, in overleg met grondeigenaren, als omheining gebruik te maken van inheemse struiken
  • De beschermde status van de IJsseldelta als Nationaal Landschap behouden en zo de bouw van windturbines daar voorkomen
  • Bij bestaande Natura 2000-gebieden nagaan of deze status aan alle criteria voldoet en zo niet de Natura 2000-status van deze gebieden aanvechten
  • Enkele grote natuurgebieden behouden en de kleine Natura 2000-postzegels ontdoen van haar bureaucratische label
  • Voorzieningen op het platteland zoveel mogelijk behouden
  • Een centrale rol voor boeren in natuuronderhoud, behoud van natuursubsidies voor boeren