Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoorverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Overijssel wil

  • Investeren in de N-wegen om de doorstroming te bevorderen
  • Investeren in de N36, de N50 en de N48 om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren
  • Snelle opwaardering N35
  • Stevig lobbyen voor een uitgebreidere dienstregeling van treinen in Overijssel. De trajecten zijn op dit moment te druk
  • Een dekkend busnetwerk, zodat de dorpskernen bereikbaar blijven
  • Inzetten op goede logistieke verbindingen tussen Overijssel en Duitsland
  • Samen met Drenthe en Groningen inzetten op de aanleg van de Nedersaksenlijn
  • Snelle en toereikende schadeloosstelling beschikbaar stellen aan de gedupeerden van de aanleg Kanaal Almelo – de Haandrik