Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Overijssel wil

 • Inzetten op kernenergie
 • Ruimte voor meerdere kleine kerncentrales (SMR) in Overijssel
 • Geen nieuwe windturbines en windparken in Overijssel
 • Geen nieuwe zonnevlaktes
 • Voorrang voor particuliere en collectieve opwek boven grootschalige opwek
 • Afvalwaterinjecties in Twente onmiddellijk stopzetten
 • Het leed van het gedwongen verwijderen van asbestdaken verzachten door plaatsing van zonnepanelen op deze daken als provincie te stimuleren
 • Inwoners stimuleren om hun huis goed te isoleren
 • Geen zonnepark op de Zunase Heide
 • Geen biomassacentrales
 • De capaciteitsproblemen op het energienetwerk oplossen, daarbij kijken we naar innovatieve oplossingen, zoals batterij hubs
 • Drinkwaterproblematiek door extreme droogte oplossen door een betere inrichting van de waterhuishouding