Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Overijssel wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting laag houden
  • Verstandig om gaan met belastinggeld en dit in de eerste plaats enkel besteden aan de kerntaken van de provincie
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Dat Overijssel niet acteert als uitvoeringsloket van Den Haag
  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Inzetten bij het Rijk op een minister voor de regio
  • Terughoudend omgaan met het voordragen van gebieden in Europa voor de status van Natura 2000 of Werelderfgoed