Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Overijssel wil

  • Toerisme in Overijssel stimuleren en faciliteren
  • Minder regelgeving en overheidsbemoeienis voor het MKB
  • Opleidingsaanbod beter toespitsen op het regionale MKB om zo werken bij het MKB in de eigen regio voor jongeren nog aantrekkelijker te maken
  • Als provincie een rol vervullen in het verbinden van kennis en ondernemen door onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan elkaar te koppelen om op deze manier studenten ook na hun studie te behouden voor Overijssel
  • Ondernemers stimuleren zich in Overijssel te vestigen, onder meer door onze ligging met voordelen om te handelen met Duitsland, te promoten
  • Innovatieve projecten als Technology Base Twente faciliteren
  • Bij provinciale aanbestedingen meenemen hoe in de aanbestedingsvoorwaarden ook bedrijven uit Overijssel een reële kans maken
  • Inzetten op realistische benzineprijzen, om zo de benzinestations in de grensgebieden met Duitsland te behouden